Pomoc, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pierwsze logowanie

Odesłanie protokołu odbioru karty Safeword do Banku   

Aby korzystanie z programu CitiDirect było możliwe, należy po otrzymaniu karty Safeword odesłać protokół odbioru tej karty na numer faksu (89) 539 53 14 oraz oryginał na adres:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Zespół Obsługi Dokumentacji Rachunków Korporacyjnych
ul. Goleszowska 6. Bud. I p. 5
01-260 Warszawa

Po otrzymaniu faksu, pracownik Banku oddzwoni do Państwa w celu potwierdzenia zgodności podpisów. Po przeprocesowaniu protokołu użytkownik zostanie aktywowany w programie.

Logowanie   

W przeglądarce Internet Explorer otwórz poniższy adres:

https://europe.citidirect-eb.citicorp.com


Wybierz wersję językową, klikając na odpowiednie zdanie na liście.

Kliknij Wprowadź.


Na następnej stronie pojawią się dwa pola:

Nazwa Użytkownika

Jest dowolna, może składać się z maksymalnie 10 znaków, bez polskich liter i spacji.

Identyfikator Logowania

To numer seryjny karty Safeword Platinum. Numer ten znajduję się na naklejcie na odwrocie, pod kodem kreskowym. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij Wprowadź.

Na następnej stronie pojawią się pola:

Kod i Odpowiedź.

Naciśnij ON, aby włączyć kartę SafeWord. Na wyświetlaczu pojawi się napis ENTER PIN. Wpisz swój PIN.

Z chwilą naciśnięcia ostatniej cyfry PIN-u na wyświetlaczu pojawi się napis HOST?.

Przepisz pierwszą cyfrę z pola Kod do karty Safeword. Zwróć uwagę, że zawsze będzie to cyfra 9. Na wyświetlaczu pojawi się napis CHALLNG?

Przepisz pozostałe cyfry z pola Kod do karty Safeword.

Z chwilą przepisania ostatniej cyfry Kodu na wyświetlaczu automatycznie pojawi się hasło jednorazowe, które należy przepisać do pola Odpowiedź.

Hasło może składać się z cyfr i liter. Wielkość liter nie ma znaczenia. Literami mogą być tylko takie znaki, które nie mogą być cyframi. W razie wątpliwości czy wpisać literę czy cyfrę pierwszeństwo ma zawsze cyfra (np. Zawsze 0 nigdy „O”).

Po przepisaniu hasła naciśnij Wprowadź, aby zakończyć procedurę logowania i uruchomić CitiDirect.

W przypadku pierwszego logowania do aplikacji Użytkownik zostanie poproszony o podanie
ID Klienta.

Numer ten można ustalić na dwa sposoby:

Jeżeli w Twojej Firmie są Użytkownicy mogący logować się do programu CitiDirect, po wejściu w dowolne menu aplikacji (np. Płatności -> Podgląd) i skierowaniu kursora myszy na nazwę profilu w prawym górnym rogu ekranu ID Klienta zostanie wyświetlony automatycznie.

Jeżeli w Twojej Firmie nie ma aktywnych Użytkowników CitiDirect, ID Klienta uzyskasz po kontakcie z Biurem Obsługi Systemów Elektronicznych pod numerem tel.: 0 801 343 978, lub +48 22 690 15 21 w dni powszednie w godzinach 8:00-17:00, e-mail: helpdesk.ebs@citi.com

Wróć do strony Pomoc