Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z nami lub do wcześniejszego sprawdzenia odpowiedzi na "Najczęściej zadawane pytania".

Klienci indywidualni

formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany ofertą?
tel. 1 9009

Jesteś już naszym Klientem?
tel. (+48 22) 362 2484
lub (+48 22) 692 2484

Mikroprzedsiębiorstwa
roczne obroty do 15 mln PLN

formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany ofertą?
tel. 1 9009

Jesteś już naszym Klientem?
tel. 801 33 44 33
lub (+48 22) 692 29 00

Przedsiębiorstwa
i Korporacje

roczne obroty powyżej 15 mln PLN

formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany ofertą?
tel. (+48 22) 692 9982

Jesteś już naszym Klientem?
tel. 801 24 84 24
lub (+48 22) 690 19 81

Fax: (+48 22) 692 22 89
citiservice.polska@citi.com

Koszt połączenia z infolinią według stawek i zasad ich naliczania ustalonych przez operatora.

Dane adresowe

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
tel. 22 657 72 00
fax 22 692 50 23

KOD SWIFT CITIPLPX
NIP 526-030-02-91
REGON 000013037
KRS 0000001538

E-mail: listybh@citi.com

W przypadku reklamacji przesłanej na adres internetowy Banku prosimy o informację dotyczącą preferowanego sposobu komunikacji. Naszą odpowiedź możemy przesłać: e-mailem, SMS-em, poprzez Citibank Online lub listownie na adres korespondencyjny.


Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.