Program Praktyk Letnich

Program Praktyk Letnich

W Citi Handlowy praktyki można odbyć w departamentach i zespołach z takich obszarów jak:

 • Bankowość detaliczna
 • Bankowość korporacyjna
 • Operacje i Technologie
 • Wsparcie, w tym marketing, komunikacja i PR, planowanie i strategia, wsparcie prawne, finansowe oraz z zakresu monitoringu zgodności

W Citi Service Center (Citibank International Ltd, Citibank Europe Plc) w następujących obszarach:

 • Operacje bankowe
 • IT
 • Wsparcie, w tym HR, marketing i komunikacja, wsparcie prawne, finansowe oraz z zakresu monitoringu zgodności

Cechy idealnego kandydata:

 • Zaangażowanie, kreatywność, ambicja
 • Sprecyzowane zainteresowania zawodowe
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Chęć nauki i zorientowanie na rozwój
 • Działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich

Rekrutacja:

Rekrutacja na Program Praktyk Letnich w 2016 została zakończona, zapraszamy do aplikowania na nasze Programy Rozwojowe:

Program Praktyk Letnich skierowany jest do studentów, którzy ukończyli drugi rok studiów. Trwa 2,5 miesiąca - od początku lipca do połowy września. W tym czasie studenci mają okazję realizować ciekawe projekty i wykonywać zadania, poznać specyfikę pracy w bankowości oraz zbudować kontakty zawodowe w ramach Grupy Citi w Polsce (Citi Handlowy, Citi Service Center Polska, Dom Maklerski Citi Handlowy). Każdy uczestnik programu wykonując zadania, zdobywa wiedzę i doświadczenie pod okiem indywidualnego Opiekuna. Na zakończenie Programu, praktykanci przedstawiają swoje osiągnięcia i wyniki pracy Szefom obszarów biznesowych, w których odbywali Praktyki. Dzięki opiniom uczestników, wciąż usprawniamy Program Praktyk Letnich i rozwijamy go, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom studentów.
Uczestnicy Programu Praktyk Letnich zatrudnieni są na umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie.

Od marca do maja przeprowadzamy selekcję nadesłanych aplikacji i zapraszamy wybrane osoby na rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami Działu HR oraz z menedżerami, którzy przygotowali projekty dla praktykantów. W czasie rozmowy rekrutacyjnej studenci pytani są o zainteresowania zawodowe i akademickie, plany rozwoju kariery oraz sprawdzana jest ich wiedza dotycząca wybranego kierunku studiów. W trakcie spotkania studenci mogą także być poproszeni o rozwiązanie testu sprawdzającego ich wiedzę merytoryczną.

Podczas trwania Programu uczestnicy biorą udział w szkoleniu Orientation, w trakcie którego mają okazję zapoznać się z historią, kulturą, organizacją, oraz zasadami funkcjonowania Grupy Citi w Polsce.

Oprócz Orientation uczestnicy Programu biorą udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach oraz rozmaitych zajęciach integracyjnych. Na początku lipca wszyscy praktykanci uczestniczą w wyjeździe połączonym z wolontariatem.

Praktykanci w poprzednich latach nakręcili Libdub'a, videoblog, brali udział w projekcie Innowator. Studenci pracowali nad nowatorskimi rozwiązaniami dla bankowości, a wśród zgłoszonych pomysłów wybrano najciekawszy projekt.

Po zakończeniu Programu Praktyk Letnich uczestnicy mają wiele możliwości rozwoju, w zależności od osiągnięć podczas pracy w trakcie trwania praktyk, a także etapu studiów, na którym się znajdują.

Dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów magisterskich oferujemy stanowiska specjalistyczne w Citi Handlowy i Citi Service Center Polska, a także udział w Programie Rozwój na Bank lub w Regionalnych Programach Rozwojowych.

W ramach Citi Handlowy praktyki możesz odbyć w takich obszarach jak:

 • Bankowość Detaliczna - W ramach praktyk w tym obszarze będziesz miał możliwość zapoznania się z pracą w departamentach związanych z zarządzaniem produktami kredytowymi i inwestycyjnymi, ubezpieczeniowymi i tworzeniem ich, analizami sprzedaży i jakości obsługi klienta, decyzjami biznesowymi, bankowością mobilną lub elektronicznymi kanałami. W ramach bankowości detalicznej obsługujemy Klientów indywidualnych, włączając nowoczesne placówki SMART, Universal Bankers, Private Banking i mikroprzedsiębiorstwa.
  Zapraszamy do Warszawy.
 • Bankowość Korporacyjna - W ramach praktyk w tym obszarze zapoznasz się z pracą departamentów zajmujących się miedzy innymi ryzykiem, sprzedażą, zarządzaniem produktami Bankowości Transakcyjnej, finansowaniem handlu, powiernictwem papierów wartościowych, rynkami kapitałowymi, obligacjami, Treasury. W tej części Banku obsługujmy Klientów Korporacyjnych lokalnych i globalnych.
  Zapraszamy do Warszawy oraz Krakowa.
 • Treasury (Działalność Skarbcowa) - Marzysz o karierze Dealera, interesujesz się rynkami finansowymi, ryzykiem rynkowym, analizami mikro i makroekonomicznymi, to ten obszar biznesowy jest dla Ciebie. Obsługujemy klientów korporacyjnych i indywidualnych oferując między innymi depozyty, wymianę walutową, obligacje, bony, swapy, opcje.
  Citi Handlowy po raz piąty z rzędu zajął 1 miejsce w rankingu magazynu Euromoney.
  Praktyki w Treasury będą odbywały się w Warszawie.
 • Operacje - W ramach praktyk w tym obszarze zapoznasz się z pracą departamentów zajmujących się miedzy innymi obsługą operacyjną i procesowaniem transakcji bankowych, telefoniczną obsługą klienta, wsparciem pracy Oddziałów i procesów obsługi Klienta, zarządzaniem projektami i procesami, jak również współpracą w zakresie wyceny aktywów i rozliczeń papierów wartościowych.
  Zapraszamy do Warszawy.
 • Technologie - W ramach praktyk w tym obszarze będziesz miał możliwość zapoznania się z pracą w departamentach zajmujących się między innymi zarządzaniem procesami technologicznymi i wsparciem ich, bezpieczeństwem systemów, zarządzaniem infrastrukturą informatyczną, rozwojem systemów bankowych, architekturą IT.
  Zachęcamy także do udziału w projektach na styku IT i ekonomii. W ramach praktyk będziesz miał możliwość zapoznania się z pracą w departamentach związanych z zarządzaniem procesami technologicznymi i wsparciem tych procesów, analizą danych, zarządzaniem projektami, testowaniem i parametryzacją systemów.
  W tym roku zapraszamy Praktykantów do Warszawy.
 • Wsparcie - to departamenty wspierające funkcjonowanie banku takie jak: marketing, komunikacja, wsparcie prawne, finansowe, monitoring zgodności, departament strategii oraz planowanie i analizy biznesowe.
  Projekty w tych obszarach będą realizowane w Warszawie.

W ramach Citi Service Center Poland (Citibank International Ltd, Citibank Europe Plc) praktyki możesz odbyć w takich obszarach jak:

 • Operacje - w ramach tego obszaru praktyki odbywają się w sektorze: Operacji Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Operacji powierniczych. 

  • Operacje Anti-Money Laundering (AML), to inaczej Monitorowanie Transakcji pod kątem Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Unikalne miejsce Citigroup na rynkach finansowych oraz wyzwania stojące przed dynamiczną i otwartą gospodarką światową skłoniły Citi do zastosowania nowoczesnych i całościowych rozwiązań w dziedzinie AML. Jest to szczególnie ważne dziś, gdy przestępczość i terroryzm przekroczyły granice państw i stały się zagrożeniem na skalę międzynarodową. Pracownicy tego działu zajmują się monitoringiem i analizą transakcji w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, których charakter wskazuje, że mogą mieć one związek z działalnością przestępczą.
  • Investor Services (IS) to obszar operacji, do którego zadań należą: wycena zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz składające się na nią ewidencjonowanie transakcji dokonywanych przez Zarządzających Funduszami, uzgadnianie pozycji księgowych z rejestrami depozytariuszy, ewidencjonowanie zdarzeń typu Corporate Actions (np. bonusy, dywidendy, fuzje, prawa poboru) oraz operacje powiernicze i Middle Office (rozliczanie transakcji pomiędzy Brokerami i Depozytariuszami). Jednostka ta posiada w swoich strukturach również biuro projektów. Praca w tym obszarze wiąże się z możliwościami stałego kontaktu z międzynarodowymi rynkami finansowymi dzięki obsłudze funduszy aktywnie inwestujących na rynkach globalnych.
 • Technologie – podczas praktyk w tym obszarze będziesz odpowiedzialny za prowadzenie ważnych projektów w departamentach zajmujących się między innymi zarządzaniem procesami technologicznymi i bezpieczeństwem systemów, zarządzaniem infrastrukturą informatyczną, rozwojem systemów bankowych, architekturą IT oraz wsparciem ich.
  Oferujemy także projekty związane z analizą danych, zarządzaniem projektami, testowaniem i parametryzacją systemów.
 • Wsparcie - to departamenty wspierające funkcjonowanie Citi takie jak: HR, marketing i komunikacja, wsparcie prawne, finansowe, monitoring zgodności.

Praktyki w Citi Service Center Poland odbywają się w Warszawie oraz Olsztynie.